• Břevnovský klášter_INTRO
  • Břevnovský klášter_1
  • Břevnovský klášter_2
  • Břevnovský klášter_3
  • Břevnovský klášter_4

Břevnovský klášter byl založen knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem roku 993. Byl vystavěn na půli cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou. Od samého počátku se jednalo o mužský klášter obývaný mnišským řádem Benediktinů. V období husitských válek v roce 1420, byl ve velké míře zdevastován tábority. Přeživší mniši odešli do Broumovského kláštera. K obnově došlo v polovině 16. století. V letech 1708-1745 prošel klášter významnou barokní přestavbou do podoby, jak ho známe dnes. O tuto přestavbu se zasloužili významní architekti Kryštof Dientzenhofer a Kilián Ignác Dientzenhofer s účastí Petra Brandla. Klášter se díky působení tamějšího lazaretu a vzdělávací instituce vyhnul josefínským reformám. V letech 1951–1991 byl rozpuštěn a sídlil zde Archiv ministerstva vnitra v čele s StB. K obnově došlo až v roce 1993.

Břevnovský klášter je nejstarší mužský fungující klášter v České republice.

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...