Návštěvní řád parku Boheminium Mariánské Lázně

Návštěvníci parku Boheminium jsou v areálu povinni:

 • Pohybovat se pouze po vyznačených cestách a prostorách, a to výhradně pěšky.
 • Chovat se ohleduplně k modelům a nesahat na vystavené exponáty.
 • Dbát pokynů pracovníků parku, zvláště pak v částech parku, kde je vyžadován zvláštní režim (dětské hřiště, okolí modelů, apod.).
 • Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
 • Neničit zeleň, majetek parku ani majetek jiných osob.
 • Udržovat v parku čistotu.
 • Nepohybovat se v parku v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.
 • Psy držet výhradně na krátkém vodítku tak, aby nerušili nebo neohrožovali ostatní návštěvníky, omezit pohyb se psy dle pokynů zaměstnanců parku. Jeden dospělý návštěvník může vstoupit do areálu s jedním psem. Ostatním zvířatům je vstup do areálu zakázán.
 • Dětem do 15 let zajistit odpovědný dozor dospělé osoby.
 • Oznámit pracovníkům parku porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků (u hlavního vchodu do parku).
 • Přísný zákaz kouření v areálu.

V případě hrubého porušení Návštěvního řádu bude dotyčný návštěvník vyzván k opuštění areálu parku Boheminium Mariánské Lázně.

Přejeme Vám mnoho zajímavých zážitků z parku Boheminium!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...