• IMG_9231
  • IMG_9233
  • IMG_9239
  • IMG_9254
  • IMG_9257
  • IMG_9219-01

Středověký hrad na skalnatém vrcholu, ze tří stran obklopený řekou Ohří, byl založen již ve 12. století. Stal se spolu s městem pod ním významnou oporou moci českých králů a centrem správy zdejšího kraje. Mnozí opevněné město s hradem nazývali „klíčem ku Království českému“. Ve středověku se také říkávalo, že kdo dobude Loket, dobude celé Čechy. Původní podoba hradu prošla po požárech v letech 1352 a 1473 velkolepými přestavbami, jež mu vtiskly rozsah a podobu zachovanou dodnes. Až do roku 1420 sloužil jako rezidenční sídlo přemyslovských a lucemburských panovníků. Za husitských válek se dostal do zástavy šlechtických rodů a roku 1598 jej získalo do svého majetku město Loket. Od počátku 19. století až do roku 1948 byla jeho část využívána jako vězení a v roce 1907 sem bylo umístěno městské muzeum. Na počátku padesátých let 20. století byl celý hrad zpřístupněn veřejnosti.

Stavba modelu trvala více než 6 měsíců a na realizaci se podílelo 10 modelářů, umělců a řemeslníků. Dohromady strávili na výrobě miniatury neuvěřitelných 6 440 hodin. Bez použití těžké techniky bylo na místo instalace postupně navezeno přes 160 tun materiálu.

Comments are closed.