• 19_Budec 2

Nejstarší dochovaný křesťanský kostel na území České republiky. Ač je založení připisováno Spytihněvovi (895 - 915), počátky rotundy zasvěcené sv. Petru nejspíše sahají hlouběji do druhé poloviny 9. století. Tehdy s expanzí moravského krále Svatopluka do Čech vešlo i křesťanství. V roce 883 moravský arcibiskup Metoděj pokřtil knížete Bořivoje, sídlem v Levém Hradci. Tam vznikl první kostel sv. Klimenta. Nedaleká Budeč s kostelem sv. Petra nese symboliku Svatoplukovy říše podřízené přímo apoštolskému stolci sv. Petra v Římě. Svatováclavské legendy na Budeč umísťují školu, v níž kněz Učen vzdělával budoucího knížete sv. Václava.

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...