• 13_machovo jezero 4
  • 13_machovo jezero 6
  • 13_machovo jezero 7
  • 13_machovo jezero 8
  • 13_machovo jezero 9
  • 13_machovo jezero 10

V letech vlády krále Karla IV. byla v mělké pánvi pod hradem Bezděz založena přehradní nádrž, jíž kroniky jmenují Velký rybník. Technické dílo středověku dodnes udivuje rozlohou 284 ha. Význam byl hospodářský; chov ryb – převážně kaprů - zajišťoval obživu širokým vrstvám obyvatelstva. Ostrůvek uprostřed vodní plochy zvaný Myší hrádek je pozůstatkem vodní tvrze ze 14. století. Jezero bylo v 19. století pojmenováno k poctě básníka z období romantismu Karla Hynka Máchy, který si zdejší kraj zamiloval. S rozvojem turismu se Máchovo jezero stalo vyhledávaným českým letoviskem. Jeho hladinu brázdí flotila výletních lodí společnosti regata Čechy, provozovatele oblíbeného hotelu Port na Máchově jezeře.

Comments are closed.