• DKU_6772
  • DKU_6773
  • DKU_6781
  • DKU_6782
  • DKU_6790
  • DKU_6794

Rozvoj železniční dopravy nastal po roce 1830, kdy technický pokrok umožnil rozvoj parních strojů. První parostrojní železnice na území České republiky propojovala od roku 1839 Břeclav s Brnem, do Prahy železnice vstoupila roku 1845. Na počátku 20. století měly Čechy a Morava jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Historii železnice a kolejových vozidel představuje muzejní expozice v Lužné u Rakovníka, kde jsou k vidění parní i motorové lokomotivy, včetně dobového drážního vybavení. Pravidelně se zde konají jízdy historických vlaků, kdy můžete minulost drah nejen vidět, ale také opravdu zažít.

Součástí expozice modelu Muzea železnice v Lužné je v parku Boheminium také dům z obce Dolínek, který stojí v malé vsi, dnes místní části města Odolena Voda. Přízemní zděný objekt s opěráky a polovalbovou střechou pochází z 18. století a je rodným domem Vítězslava Hálka (1835 - 1874). Hálek byl český básník, dramatik a publicista, spolu s Janem Nerudou je označován za zakladatele moderní české poezie. Pracoval jako redaktor Národních listů, básně publikoval v almanachu Máj, který redigoval;  vydával také časopis Květy. V domku byl zřízen Hálkův památník, dokumentující jeho život a dílo, v části lidová knihovna.

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...