• DKU_6433
  • DKU_6436
  • Český Krumlov

Rozsahem druhý největší památkový komplex po Pražském hradu. Model představuje nejstarší část, zvanou Hrádek, v jádru gotickou stavbu ze 13. století, přestavěnou za éry Viléma z Rožmberka na reprezentativní šlechtické sídlo. V roce 1580 opatřil okrouhlou věž renesančním ochozem italský stavitel Baldessare Maggi. O deset let později Hrádek pokryl nástěnnými malbami Bartoloměj Beránek. Zámek a historické jádro Českého Krumlova jsou zapsány v seznamu historického seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...