Slavkovský les

Jednou z nejkrásnějších, nejromantičtějších a nejkouzelnějších oblastí Západních Čech je místo kdysi nazývané Císařský lesdnes nazývaný Slavkovský les.

Slavkovsky_les_3

Slavkovsky_les_2

Slavkovsky_les_1

Slavkovsky_les_4

Slavkovský les je osobitým krajinným celkem v prostoru mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Kynšperkem nad Ohří. Za chráněnou krajinnou oblast byl vyhlášen 3. května 1974. Celková rozloha CHKO Slavkovský les činí 606 km².

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný (983 m) a Lysina (982 m) leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

CHKO Slavkovský les nepatří jen k významným oblastem v rámci České republiky. Výskytem rozmanitých přírodních stanovišť a četných rostlinných a živočišných druhů se Slavkovský les řadí také k lokalitám evropské soustavy NATURA 2000. Ochraňovány jsou z živočišných druhů např. hnědásek chrastavcový, vranka obecná, sysel obecný. V posledních deseti letech se ve Slavkovském lese můžeme opět vzácně setkat také s bobrem evropským. Z rostlinných druhů je významný zdejší endemit rožec kuřičkolistý.

Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, která návštěvníky zavede v zimě i v létě do atraktivních míst přírody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, zámek Bečov a zámek Kynžvart).

Pro turisty jsou zajímavé dvě stezky, na Kladské a naučná stezka Smraďoch, obě jsou přístupné i vozíčkářům s doprovodem.

Zároveň je otevřen Dům přírody v lokalitě Kladská u Mariánských Lázní, jedná se o moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...