Nový model: pohádkový zámek Hluboká

Památek je v České republice opravdu hodně. Dostávali jsme od Vás spoustu tipů a námětů na výrobu dalších modelů. Nápadů bylo opravdu hodně. Ale jedna stavba se s železnou pravidelností opakovala a téměř nikdy ve výčtu nechyběla – zámek Hluboká nad Vltavou.

Opravdový skvost architektury a jedna z nejznámějších staveb na našem území. Splnili jsme Vám tedy přání a 29. září odhalili model tohoto impozantního zámku. Byl to zřejmě ten nejsložitější model, do kterého jsme se prozatím pustili. O tom svědčí i čas výroby přes 10 měsíců! Na všech detailech, soškách a erbech pracovali naše modelářky přes 6 měsíců. A základ modelu vznikl opět ve věznici v Horním Slavkově. Miniatura se stala ihned po dokončení ozdobou dolní části areálu, kde zaujala honosné místo, jako hlavní dominanta.

Podívejte se na více fotografií a další povídání o modelu zámku.

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. Původně však býval raně gotickém hradem, který byl vystaven za vlády Přemysla Otakara II. ve 2. polovině 13. století. V 15. století se Hluboká stala centrem vznikající rybníkářské oblasti. A prošla také náročnou přestavbou, která změnila středověký hrad na renesanční zámek. Majitelé se často měnili, až od 17. století, kdy zámek společně s Třeboňským panstvím zakoupil rod Schwarzenbergů, který jej vlastnil až do roku 1947. Do současné podoby byla Hluboká upravena v období vrcholného romantismu v letech 1839–1871 vídeňským architektem F. Beerem, ve stylu tzv. tudorské gotiky po vzoru anglického královského zámku ve Windsoru.

Comments are closed.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...